Χρησιμοποιούμε προϊόντα κατάλληλα για έναν ασφαλή οικολογικό καθαρισμό τα οποία παράγονται και χρησιμοποιούνται χωρίς να καταστρέφονται μη ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι ή να προκαλούνται ανθρώπινες ή περιβαλλοντικές βλάβες. Πρόκειται για προϊόντα από φυσικές φόρμουλες με χαμηλή πτητικότητα των οργανικών του συστατικών και ελάχιστα κατάλοιπα.

Οικολογικα Βιοδιασπωμενα προιοντα

Για την προστασία τη δική σας και του περιβάλλοντος, είναι αρχή μας η χρήση καθαριστικών:
  βιοαποδομήσιμων σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες
  χωρίς αλλεργιογόνα συστατικά, κατάλληλα για άτομα με αναπνευστικές ευαισθησίες
  άοσμων, άχρωμων και αρνητικών στην δερματική τοξικότητα
  με ελεγχόμενο ΡΗ, με κατάλληλη αντιλεκιαστική δράση αλλά και προστασία της ίνας
  που φέρουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις